Yazılar Tagged

Kürmük məbədi

Kürmük məbədi

©Elxan Qəniyev

Azərbaycanın Qax rayonu ərazidə vaxtilə mövcud olmuş qədim alban məbədinin (I-III əsrdə mövcud olub) qalıqları XIX əsrdə Çar Rusiyası bölgəsində xristian və dini dayaq istifadə edilən inşa edilmiş binadır.

Bölgədəki ərazilərdə qazıntılar zamanı xassəli binalar tikilmişdir. İlisu sultanlığınmən qoşuluram Çar Rusiyası xristianlığı yaymaq üçün qədim məbədin yeni tikili tikilmişdir.

az