İsmayıllıda yanğın

Hərzamanki kimi yeni yerlər kəşfetmək fotolar çəkmək üçün motosikletimə minərək üzü dağ istiqamətinə ismayıllı rayonundan çıxdım. Yola yenicə başlamışdim ki bir yanğınsöndürənin getdiyini gördüm hər zaman ardıyca düşüb kiçik yanğınları çəkirdim amma hər zaman sadəcə ot və bənzəri kiçikmiqyaslı yanğınlar rast gəlirdi bu səfərdə ardınca düşdüm. Gedib çatanda isə bir tövlənin yandığını və sahibinin can hayı ilə söndürmək üçün çalışdığını ot bəlimlərini  çıxararaq yanğının qarşısını almaq üçün öz həyatını təhlükəyə atır, kim bilir nə əziyyətlə alın təri ilə yığılmışdı o otlar çox təsirli mənzərə idi ətrafda isə kənd cammatının carəsiz gözlərlə izləməsi. Bəzən insan çəkəcəyi kadırların anların təsirindən uzun müddət çıxa bilmir yaraların gec sağaldığı kimi. Foto sənəti çox dəyərli bir sənətdir hər çəkdikdə foto deyil canlı bir an kimi yanaşmaq hər çəkdiyini ruhunda hissetmək kimidir.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *